Graphic era university president kamal ghanshala got threat , Uttarakhand News - rajyasameeksha.com