Roshan raturi save punjabi boy ravindra life , Uttarakhand News - rajyasameeksha.com